Paddock

Paddock

Wat wordt dan eigenlijk paddock genoemd? Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat “paddock” echt een brede betekenis kent. In Duitsland of Nederland is een paddock een kleine extra ruimte naast een box, als het goed in de buitenlucht. Het kan ook een soort loopstal zonder overkapping zijn. In Australië begrijpt men onder “paddock” iets geheel anders. Op een farm in Queensland werd ik scheef aangekeken als ik van “onze versie” vertelde. Het land van de farm was in vier hoofddelen ingedeeld, deze delen noemen zij paddock. Logisch dat zij me uitlachten – 10 vierkante meter vergeleken met ruim 400 hectare per paddock…
Voor onze begrip beschrijft een paddock een omheind veld waar misschien wel gras op groeit of groeide maar vaak is de bodem met zand of houtkrullen bedekt. Een paddock zal zo weerbestendig mogelijk zijn en bewegingsruimte voor paarden bieden. Op een eenvoudig aangelegde paddock is geen hut of andere overkapping.
Een paddock kan naast een box zijn, zodat men alleen een deur moet openen. Een veldje kan apart omheind zijn en men brengt paarden uit de box in de paddock. Bij open stallen kan men de bewegingsruimte en de rustplaats paddock noemen. Loopstallen zijn vaak met een deur ingericht die naar een paddock leiden die dan genoeg ruimte voor alle paarden uit de loopstal biedt. Als maat voor een paddock mag men de formule van loopstallen gebruiken. De formule is: n * (schoft * 2)²
Natuurlijk geldt steeds: hoe groter des te beter! Bovendien moet het paard ook op een paddock van water voorzien zijn.

Terug naar „Welt der Pferde“ Terug naar het overzicht